at repræsentere

at repræsentere
to represent

verb


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Repræsentere — Træde i stedet for, gøre det ud for, optræde på andres vegne, svare til, udgøre …   Danske encyklopædi

  • repræsentere — re|præ|sen|te|re vb., r, de, t (optræde på andres vegne; være et eksempel på; manifestere) …   Dansk ordbog

  • repræsentation — re|præ|sen|ta|tion sb., en, er, erne (det at repræsentere andre; forsamling af repræsentanter; selskabelighed i forbindelse med arbejde; manifestation), i sms. repræsentations , fx repræsentationsform, repræsentationskonto, repræsentationsudgift …   Dansk ordbog

  • Repræsentation — Det at repræsentere, forsamling af repræsentanter, udgifter til officelle forpligtelser forbundet med ens embede …   Danske encyklopædi

  • Algebra — (fra Arabisk al djebr ) er en gren af matematikken der kan beskrives som en genralisering og udvidelse af aritmetikken. Man kan lave en grov inddeling af algebra i disse felter: 10 Elementær algebra hvor man ser på egenskaberne ved de reelle tal …   Danske encyklopædi

  • Historie — Fra urgammel tid har krigere brugt at udsmykke deres skjolde og hjelme med farver og figurer. Man kender det helt tilbage fra den græske oldtid og romerrigets regimentsmærker på både fane og skjold i det 4. århundrede. Figurer og symboler som de… …   Danske encyklopædi

  • Hypotagme — Underordning på ledniveau. En under ordningsforbindelse, hvor det ene led, overleddet (kernen), kan repræsentere hele leddet (underleddet kan udelades). Ex: det store hus er hvidt (det hus er hvidt) …   Danske encyklopædi

  • Katatagme — Samordning. Syn. exocentrisk ordning, solidaritet. Se også Syntaktisk relation. Forbindelser uden centralled. Forbindelser af ord/led, hvor ingen alene kan repræsentere hele gruppen. Ex: den lile dreng på cyklen. Samordningsforbindelser er: 1.… …   Danske encyklopædi

  • Matematik — (Græsk mathema: videnskab, at lære; mathematikos: glad for at lære) er studiet af mønstre i mængde, struktur, ændringer og rummet. I den moderne defintion er det undersøgelsen af axiomatisk definerede abstrakte strukturer ved brug af logik som… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”